Veřejná schůze a setkání občanů

04.02.2024

Osadní výbor Středolesí vás srdečně zve na veřejnou schůzi a setkání občanů, které se zúčastní zástupci města Hranic. 

Setkání se uskuteční v úterý 6. února v 16:30 hod v budově osadního výboru Středolesí. 

Těším se na viděnou! 

Evžen Blecha za Osadní výbor Středolesí